SMS

Istendiği takdirde sonuçlar, SMS olarak cep telefonlarına gönderilebilmektedir.