Genel

  • ChampionChip/MYLaps bir yarış ölçümünü nasıl planlar?

    Organizasyon tarafından belirlenen göğüs numarası aralığı, öncelikli olarak çiplerin kimlik kodları ile bilgisayar ortamında birleştirilir. Bu sayede, o çip için sadece bir göğüs numararasının kullanılabilmesi temin edilir. Daha sonra, organizasyon sorumlularından alınan kayıt listeleri ile yarışma sonuçları için gerekli olan veritabanının oluştutrulması tamamlanır. Kayıt listelerinin, bir bilgisayar dosyası ( PDF, DOC, XLS gibi ) olarak tam ve eksiksiz olarak alınması gereklidir.

    Yarışmacıların çiplerini ilgililerden aldıklarına ve çipleri bu ilgililerin belirttiği şekilde takmalarına önemle dikkat etmeleri gerekir. Yarışmanın yetkililerinin kararları uyarınca, çip geri teslim edilebilir veya çipin hatıra olarak saklanabileceği belirtilir. Bu bilgi genellikle organizasyon sorumluları tarafından yazılı veya sözlü olarak sağlanmaktadır.

  • ChampionChip/MYLaps çipleri nasıl takılmalıdır?
  • Yapılacaklar - Yapılmayacaklar
  • ChampionChip/MYLaps çipleri başka elektronik cihazlarla beraber kullanılabilir mi?