Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması

Temmuz 2019, İstanbul, Türkiye

bogazici.olimpiyatkomitesi.org.tr/